Ta hand om personalen!

En av de viktigaste faktorerna för att få den stundande omorganisationen att fungera är att omsorgen om polispersonalen är stor. Man kan rita de finaste organisationsscheman i världen, införa de smartaste flöden man kan tänka sig, men utan en omsorg om dem som står mitt i förändringen kommer det hela inte att lyckas.

I den intervju som jag publicerade på denna sida med professor Pieter Tops sa denne att en av baksidorna med reformen i Nederländerna var de stigande sjukskrivningstalen. Sju procent av poliserna är nu sjukskrivna mer än tre månader per år, sa han. Går vi till reformen i Danmark, som nu har några år på nacken, kan vi se något liknande. I boken Verldens bedste Politi av Holmberg & Højlund Nielsen, som är en utvärdering av reformen, sätter en ung polisassistent i en redovisad intervju fingret på problemet och utbrister: ”Reformen har forringet arbedsglæden …”. Vissa talade om en sorg i organisationen på grund av alla ”tappade lustar”.

En orsak till dessa tappade lustar var att man kände sig tystade, det var inte modernt att vara reflekterande. En annan polisassistent uttrycker det så här i en intervju i boken:

Under de senaste 5-6 åren har det varit modernt att vara omställningsbar, förändringsbenägen, och den som framfört kritik har ofta uppfattats som att inte vara omställningsbar. Folk som ”brokker” blir sedda som nutidens kättare. (Min översättning, ordet ”brokker” är svåröversatt men jag tror alla förstår.)

Just arbetsglädjen är viktig och den kan inte kommenderas fram. Den politiska hårdingen kan replikera på detta att det inte är frågan om ”glädje” här, fokus bör vara uppdraget, samhället, medborgarna. Medlet för detta är effektivitet genom raka beslutsvägar etc.

Att betänka är bara att tappade lustar kostar mycket pengar, exempelvis i form av sjukskrivningar. Tappade lusta påverkar också i allra högsta grad effektiviteten och drabbar därmed uppdraget, samhället och medborgarna. Den smarte lyssnar därför på de som ”brokker”.

Jag tänkte inleda en serie här på denna sida med att ge exempel på vad som kan göras för att inte hamna i den danska situationen. Stay tuned! Fortsättning följer.

Please like & share: