Professionell uthållighet

Under 2009 kom det allt fler rapporter om att nederländska poliser inte mådde bra. Bland annat några uppmärksammade självmord, bland yngre poliser, fick pressen att reagera. Med pengar från polisen, justitiedepartementet och polisfacken startades ett jätteprojekt angående det som på engelska brukar kallas för resilience. På svenska kan det översättas med motståndskraft eller möjligen uthållighet. Utifrån forskning på området utvecklades sedan ett program där man försökte sammanföra tre ting. Biologiska, mentala och, som man säger, moraliska aspekter på professionell uthållighet. Biologiskt för att ha en solid bas att stå på för att förstå hur människor utsatta för stress och press rent biologiskt fungerar och vilka konsekvenser det får att vara utsatt för mycket press och stress. Mentala aspekter för att bättre förstå vad de psykiska effekterna av stress och press blir. Moraliska aspekter för att förstå vilka konsekvenser obearbetad stress och press får för handlingar och förhållningssätt.

För denna sidas räkning gjorde jag en intervju per telefon med den vetenskapliga projektledaren för projektet, doktor Annika Smit. Hon poängterade betydelsen av projektet och dess genomförande för omorganisationen av nederländsk polis. Man sjösatte bland annat ett stort nationellt program för att utbilda polispersonal, framförallt den operativa personalen längst ut i organisationen. Bland annat har ett träningsprogram för vad man kallar för mental styrka skapats.

Den förhoppning man har med programmet, säger Annika Smit, är att spara på såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Grunden för att det ska lyckas, säger hon vidare, är att man har en solid kunskapsbas att stå på när man utformar trängsprogram och vidtar åtgärder. Hon påpekar vikten av att teori och praktik går hand i hand. Kopplat till projektet finns därför också ett stort forskningsprogram.

Förra veckan var två ”mentala tränare” från polisen i Nederländerna på plast i Stockholm, vid Polishögskolan, för att  visa och  genomföra en utbildning i mental träning för svenska krisstödjare och polistaktikhandledare.

Hela det nederländska projektet håller på att vetenskapligt utvärderas och en första rapport kommer att presenteras i nästa månad. Jag kommer att återkomma på denna sida med mer information om detta och också med en längre intervju med Annika Smit.

Här följer en kort video där Ingrid Boogh, operativa avdelningen vid Stockholmspolisen, förklarar varför man fått upp ögonen för det nederländska projektet.

Det här vara bara en liten aptitretare. Mer kommer senare.

Please like & share: