Professionell uthållighet igen

I ett inlägg före jul på denna sida berättade jag om det stora nederländska projektet om professionell uthållighet, eller resiliens. Bakgrunden var att man hade upptäckt att många polisanställda längst ut i organisationen inte fungerade väl på grund av för mycket press och stress. Jag lovade att återkomma om saken. När jag för några veckor sedan träffade projektledaren för projektet, Annika Smit, gjorde jag en intervju med henne. Förutom det som redovisats här förut säger hon något mycket intressant. När man pratar om professionell uthållighet brukar man framför allt uppmärksamma de fysiska och mentala aspekterna av saken. Men, säger Smit, det finns en tredje aspekt, hon kallar det för en ”spiritual aspect”. Jag tror att det är en felöversättning från holländska som hon gör och det som hon syftar på är nog vad som skulle kunna kallas för en existentiell aspekt. Det man funnit, när man undersökt saken närmare, är att det inte räcker med att kroppen är i trim, att den mentala styrkan finns där för att en pressad polispersonal ska fungera väl utan, som hon uttrycker saken, det är viktigt att förstå för den enskilde ”hur jag förhåller mig till en större helhet”, ja, ”vad är meningen med det jag gör” och ”hur passar jag in i organisationen och i samhället”.

I denna turbulenta tid med omorganisation där organisation, management och verksamhet förändras på en gång är det väl värt att lyssna på erfarenheterna från Nederländerna. Här är ett kort klipp från min intervju med Annika Smit.

Please like & share: