Kris för polisreformen i Nederländerna

Den nederländska polisen reformerades för snart ett år sedan. Man gick från en regional struktur med 25 halvautonoma polisorganisationer, där den lokala förankringen var stark, till en centraliserad polis. Förändringen var främst organisatorisk men innebar också operativ centralisering. Tio nya polisområden skapades under den centrala nivån. Polisområden, som inte är självständiga, och som står under den centrala ledningens kontroll. Men den största förändringen var nog ändå tillsättandet av en nationell polischef med stora befogenheter.

Nu stormar det rejält efter bara ett år. En diskussion om den nationella polisens mål och effektivitet har förts en tid. Drivande i diskussionen har polisfacken varit. Situationen kan beskrivas som en kris. Justitie- och säkerhetsministern kommer att tala i parlamentet på måndag och komma med vissa besked.

Jag återkommer på måndag med en uppdatering och publicerar då en telefonintervju med professor Pieter Tops, Tilburg universitet, tidigare chef för Polisakademin i Apeldoorn, där han förklarar bakgrund och vad som händer nu.

 

Please like & share: