Polisreformen i Skottland – Från harmoni till ökade spänningar

Torsdag 13 november besökte professor Nick Fyfe, föreståndare för Skottska polisforskningsinstitutet Uppsala universitet. Han berättade om erfarenheterna från de första två åren med den nya organisationen Police of Scotland. Man har gått från åtta fristående polisstyrkor med lokal förankring till en gemensam nationell polis. Just avsaknaden av lokalförankring är det som börjar ställa till mest problem. Han säger så här om de lokala problemen:

Fenomenet känns igen. När det saknas lokal förankring av polisen och polisen nationaliseras har lokala problem en tendens att brisera på nationell nivå istället för att hanteras regionalt. Det som särskilt har upprört allmänheten är den ökande användningen av taktiken ”stop and search” av fordon och att lokala poliser plötsligt har uppträtt beväpnade, vilket de tidigare inte varit vid rutinuppdrag. Lokala sociala myndigheter har också sett sig överkörda när det gällt frågor om exempelvis prostitution där de tidigare haft fungerande samarbeten med lokal polis.

Vill man läsa mer om den Skottska polisreformen kan man läsa boken:

Centralizing Forces? Comparative Perspectives on Contemporary Police Reform in Northern and Western Europe

En antologi i vilken undertecknad har ett avsnitt om den svenska polisreformen.

Det är svårt att säga var den Skottska reformen är på väg. Efter de första sex till åtta månadernas relativa harmoni har spänningarna ökat och polisfrågor har allt mer blivit politiska frågor.

Titeln på föredraget var “If 8 forces was the problem, why was Police Scotland the answer and what difference has it made?” Genom titeln anar man att Fyfe inte är så imponerad av vad som skett och vad det lett till.

Please like & share: