Ökar eller minska brottsligheten?

Ökar eller minska brottsligheten? Rätt svar är att den förändras.

Under senare tid har frågan ställts om inte grova våldsbrott ökat i Sverige. Snabbt som kobror sticker då kriminologerna upp sina huvuden och säger att våldsbrotten ökar inte. Ja, de påpekar att brottslighenen totalt sett minskar i hela västvärlden.

Det är de ständiga skjutningarna i vissa förorter, handgranater och annat som får människor att undra, ökar inte våldsbrotten?

Brottsstatistik utgår från olika brottstyper. Dessa grundas på straffbud i framförallt brottsbalken. Ett straffbud är generell avfattat. Så under det ryms en stor mängd olika handlingar. Man kan säga att inom ett straffbuds ram ryms både ”äpplen och päron”. Är det mord det gäller så har vi de rena avrättningarna till brott begångna av en berusad person mot en annan berusad person under en spritfest. De är lika allvarliga, en person har berövats livet, men de kan vara svåra att jämföra.

Samhället förändras och då också brottsligheten. Tar vi förmögenhetsbrotten är det särskilt tydligt. Bedrägeri är ett brott som funnits länge. När brottet preciserades i ett straffbud i brottsbalken i mitten av 1960-talet hade man en viss typ av handlingar för ögonen. 1986 gjorde man ett tillägg i bedrägeriparagrafen och la till ett andra stycke som skulle fånga in ”datorbedrägerier”. I dagens ljus har lagtexten i det närmaste en komisk avfattning med tydlig doft av sent 1900-tal.

Vad som hänt genom samhällets digitalisering är att sätten att ”lura till sig” annans egendom ökat, vilket försvåras av att nationsgränser blivit oväsentliga med den nya tekniken.

Att säga att brottsligheten i västvärlden sjunker är mot bakgrund av de nya formerna av IT-brott lite magstarkt. Traditionell brottslighet gör det möjligen men den industriella formen av förmögenhetsbrott som trotsar nationsgränser och utförs på distans i stor skala eller av omskolade småtjuvar från gatan som flyttat sin verksamhet till nätet ökar. Hur mycket är svårt att säga för den är svår att fånga in i traditionell statistik. Ja, det är många gånger svårt att avgöra om det är ett brott, vem som utfört det och i vilket land.

Jag skulle vilja säga att den som säger att brottsligheten ökar har lika rätt som den som säger att den minskar. Det är bara det att man ofta pratar om olika saker. Sedan spelar ideologi också stor roll. Kriminologins själva ”affärsidé” som rationalistiskt upplysningsprojekt har varit att predika att brottsligheten minskar. I alla lägen minskar. Med andra ideologiska glasögon och andra ”affärsidéer” kommer man gärna fram till det motsatta.

Vad säger jag? Jag säger att uppgörelser i kriminella gäng med skjutningar har ökat. IT-brott ökar. Om sedan andra ”päron” i korgen minskar är egentligen oväsentligt. Ty det är som ordspråket säger, svårt att jämföra äpplen med päron!

 

Please like & share: