Ligger vi alltid ett steg efter?

Helene Lööw gästade min kurs Fighting Crime Together, en fördjupningskurs på juristprogrammet i Uppsala. Studenterna kommer från hela världen. Helene föreläste om extremism. Jag gjorde en kort intervju med henne. Jag ställde frågan till henne om vi hela tiden ligger ett steg efter när det gäller vår strategier för att bekämpa extremism och terrorism. Här är hennes svar.

Please like & share: