Heter nye rikspolischefen Sten Heckscher?

I måndagskväll var det möte i Kriminalistföreningen. Talare var Dan Eliasson som talade över ämnet ”Detta vill jag med svensk polis”. Jag var inte där. Men i morse damp det ned ett kuvert från en okänd. Denne hade spelat in mötet och tyckte att Polisprofessorn 2.0 behövde denna inspelning.

Jag måste säga att jag är chockad över det jag hörde. Inspelningen kommer att räcka för flera inlägg på denna sida.

Först något om Svenska Kriminalistföreningen. Det är en gammal förening, över hundra år gammal, bildades 1911. Idag sägs dess syfte vara att vara ett forum för att diskutera kriminalpolitiska frågor. I styrelsen sitter höga jurister, statstjänstemän och professorer.

Redan i början av anförandet referera Eliasson underdånigt till förre rikspolischefen Sten Heckscher, som är i rummet, och Eliasson är ”jätte nyfiken” på vad ”Sten har att säga”. Innan vi kommer in på vad ”Sten säger” är det värt att uppmärksamma Eliassons inledning.

Han använder sig av en mycket gammal och välkänd retorisk figur, nuförtiden benämns den ibland som ”vaccination”, retorisk vaccination. Han säger så här. Jag är rätt säker på att vi kommer att se en mängd artiklar med kritik mot ombildningen. ”Det blev inte som man trodde, resultaten rasar”. Det kommer att användas ”ganska starka värdeord”. Samtidigt som vi ser dessa artiklar, säger han, kommer något starkt, ännu friskare att växa fram. Någon gång när vi går över till 2016 – 2017, kommer det att bli bättre, påstår han.

Vad han gör är att han öppet redovisar kritiken. Lägger den där på bordet. ”Vaccinerar” sig därmed så att säga från den. Vänder sedan på det hela och säger att i en inte allt för avlägsen framtid kommer allt att bli bättre. Ja, något friskt kommer till och med att växa fram!

Det farliga med retorisk vaccination är att om inte den där fantastiska framtiden infinner sig blir kritiken dubbelt hård.

Men nu ”Sten”, som alla underdånigt förhåller sig till på mötet. Ordföranden för mötet gör det, frågeställarna under den efterföljande frågestunden referera till honom när de ställer sina frågor. Jag skulle inte redogöra för det här om inte det han säger är så upprörande och farligt. Ja, det är farligt om det smyger sig in i den nya ledningens tankebanor.

Vad säger han? Först ställer han en retorisk fråga till sig själv om den organisatoriska förändringen spelar någon roll. På den frågan svarar han ett rungande, JA! Sedan, efter att utvecklat detta, säger han: ”Polisen är en fullständigt fantastisk kombination av hierarki och anarki. I så mening att den anarkistiska traditionen inom polisen är stark. Den anarkistiska traditionen förvaltas av facket som ger facket rätt att bestämma vad som ska prioriteras.”

Det värsta är att det hela får stå oemotsagt. Uppmaningen till Eliasson är också tydlig. Går inte att missta sig på: Kväs facket!

Stämmer det då? Står Polisförbundet för anarki? Vill man seriöst diskutera saken brukar det talas om polisautonomi. Det finns kilometervis av böcker skrivna i ämnet runt om i världen. Visst, polisfack, likt andra yrkesförbund, brukar vara starka. Men att de skulle vara roten till det som kallas för den autonomi, som återfinns längst ut i nästan varje polisorganisation, är det få som tror. Autonomin har istället formella förklaringar, i det att exempelvis mycket makt givits till enskilda polismän, och kulturella förklaringar. Jag kan i ett senare inlägg, precis som jag gjort i bokform, fördjupa mig ytterligare i detta.

Jag förstår inte att inte någon vid mötet reagerade, ingen sa ifrån. Åtminstone borde nye rikspolischefen ha gjort det. För när man lyssnat klart på bandet, och av alla denna underdånighet som fanns där i rummet, ställer man sig osökt frågan: Vad heter han nye rikspolischefen, är det Sten Heckscher?

 

Please like & share: