Underminering av lokalsamhället

Sverige ä rett enfrågeland. Just nu är det hatbrott som är i fokus. Organiserad brottslighet verkar helt bortglömt. Ja, nästa accepterat på så vis att sällan någon reagerar över skjutningar med dödlig utgång.

I detta korta videoklipp ser vi professor Pieter Tops, Tilburg universitet. Han bedriver ett forskningsprojekt om på vilket sätt organiserad brottslighet underminerar lokalsamhället. I klippet nämner han en summa, 800 000 miljoner euro. Det är den summa som produktionen av cannabis omsätter i endast hans hemstad, Tilburg. 2500 människor beräknas bara i denna lilla stad vara sysselsatta med produktionen.

Tops studerar i sin forskning vad som händer i lokalsamhället när dessa summor genereras från kriminell verksamhet. Jag ska senare återkomma med fler rapporter från detta projekt.

Please like & share: