Bad is stronger than good

Jag fortsätter nu att skriva om professionell uthållighet. Polisreformen har hittills haft mycket fokus på boxar, pilar och stora system. Om det är något som är viktigt för polisarbete så är det micro-management. De stora tankarna till trots, vardagen avgör. Jag förde därför ett samtal med Per-Olof Michel om detta. Michel är docent i katastrofpsykiatri och läkare . Tidigare har han varit verksam inom Försvarsmakten och programdirektör för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet och idag bland annat verksam vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumtisk stress vid Oslo universitetet. han undervisar också en del på Polishögskolan. Även om Michel är specialist på kris och katastrof återkommer han ständigt till betydelsen av vardagen och vad vi kan göra i den för att öka den professionella uthålligheten. Under vårt samtal refererar han bland annat till uttrycket ”bad is stronger than good”, angående vad dåligt ledarskap kan ställa till med vad gäller anställdas hälsa.

Vi kommer här mitt in i vårt samtal.

Per-Olof Michel – Bad is stronger than good

 

 

Please like & share: