Varför är Polisen så svår att styra?

Warning: Undefined array key "sfsi_rectfb" in /customers/0/e/1/polisprofessorn.se/httpd.www/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsiocns_OnPosts.php on line 219

Omorganisationen av Polisen ska effektivisera styrningen av Polisen genom organisatoriska förändringar. Man ska genom att slå ihop de nuvarande 21 polismyndigheterna till en och införa en ny organisatorisk modell, där målen för verksamheten formuleras centralt, få en mer lättstyrd polis. Frågan man dock aldrig har ställt sig är varför det är så svårt att styra Polisen. Är det bara en organisatorisk fråga?

 Det finns två linjer för styrning av Polisen. Dels är polisen som vilken myndighet som helst och styrs via uppdrag från regeringen. Dels har genom lag polisen anförtrotts viktiga samhällsuppgifter , ordningshållande, brottsutredning mm, som kräver rätt att använda tvång och våld. Denna polisiära makt följer en annan linje än myndighetsstyrningen gör. De flesta polisiära befogenheter är given till ”polisman”, vilket skapar en autonomi långt ut i organisationen.

 I den förestående reformen av Polisen täcks bara myndighetsdelen av ansvar och befogenheter in medan däremot polisiära befogenheter och ansvar är intakta. Detta gör att man redan från början bygger in en svårighet. En svårighet som kan beskrivas som att från hög höjd försöka styra en flock katter, vilket som bekant är, är något svårt.

Please like & share: