Vargen kommer inte!

Ni vet sagan om Peter som hela tiden varnar för att vargen kommer. Till sist lyssnar ingen. Det omvända gäller för Polisen. Nu har statsministern sällat sig till kören som envist hävdar: Vargen kommer inte! Eller som han uttrycker saken för TT, ”Men att plötsligt bara skrika att det är kris i hela polisorganisationen, det tycker jag är att gå för långt”. Det där ordet ”plötsligt” är intressant för oss som länge följt omorganisationen, ja, jag tror för stora delar av allmänheten.

 Regeringen spelar ett högt spel. Inte minst kan det som nu händer bli Ygemans fall. Han säger så här till TT, att resultaten ”och känslan i polisorganisationen” måste förbättras under hösten. Ja, han tillägger: ”Vi har det här året på oss, sedan ska den nya organisationen sitta. Sedan kommer det att ta längre tid att ta ut effekterna av den nya organisationen”. Undra vad den sista meningen betyder och vilka kunskaper det bygger på om ”vilken tid” man har på sig? Men det kanske är över min nivå att förstå.

 Vid ett flertal tillfällen har också Ygeman hänvisat till att kritikerna ska stilla sig till dess Statskontoret kommer med sin första rapport om omorganisationen i oktober. Som meddelats på denna sida har Stefan Holgersson och jag ett gemensamt projekt där vi ämnar ”granska granskarna”, det vill säga Statskontoret. Vi skulle ha haft ett möte med dem i juni men var tvungna att ställa in det. När vi återkom nu i augusti fick vi reda på att de inte hade tid att träffa oss.

 Vi har ögonen på er Statskontoret och efter krisen i Riksrevisionen nu i sommar finns det ännu mer anledning att ”granska granskarna”!

 Jag slutar här. Konstigt nog blev jag inte lugnad av att statsministern gick ut och sa att vargen inte kommer.

 

Please like & share: